Blend Bar by Filip Lipnik

Blend Bar by Filip Lipnik je koktel bar s naglaskom na prijateljsku atmosferu te personaliziranost i kvalitetu koktela. Tražili su našu pomoć kako bi poboljšali svoju prisutnost na društvenim mrežama. Preuzeli smo njihove društvene profile koji su do tad bili bez strategije te se odmah bacili na posao.

KLIJENT: BLEND BAR

DATUM: 02.04.2022.

USLUGA: DRUŠTVENE MREŽE, FOTOGRAFIJA

scroll-to-top